צור קשר

 

 פרטי התקשרות

 
  
  
  
  
  
יו"ר הועדה04-6757600
  
מהנדס הוועדה04-6757635david@j-v.org.il
  
מזכירת מהנדס הוועדה04-6757645mehandes_sec@j-v.org.il
  
אדריכלית הועדה04-6757647ana@j-v.org.il
  
מזכירת הועדה04-6757636shula@j-v.org.il
  
בודק תכניות04-6757666handasa@j-v.org.il
  
מפקח בניה04-6757614pakach@j-v.org.il
  
בודקת היתרים, מידענית04-6757684sima.a@j-v.org.il
  
04-6757690